Europejski projekt EUPASMOS +


W laboratorium Centrum Badan nad Innowacjami odbywają się badania dotyczące aktywności fizycznej i stylu życia w ramach Europejskiego Projektu EUPASMOS+

Projekt EUPASMOS został zainicjowany w styczniu 2018 roku przez zespoły naukowców

altreprezentujących różne instytucje badawcze z 11 krajów (Bułgaria, Cypr, Francja, Hiszpania,Holandia, Łotwa, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) z centrum koordynującym w Portugalii na czele którego stoi profesor Paulo Rocha.

Celem głównym jest utworzeniezintegrowanego - dla całej UE - jednolitego systemu monitorowania aktywności fizycznej oraz powszechności zachowań sedentarnych. W kwietniu 2018 do projektu dołączyły zespoły kolejnych 7 krajów, w tym z Polski (zespółpracowników naukowo-dydaktycznych PSW z liderem profesorem Józefem Bergierem), a wlistopadzie i grudniu 2018 oraz na początku 2019 roku kolejne 6 państw.

Więcej informacji https://eupasmos.com/Poprawiony (czwartek, 13 czerwca 2019 10:40)