Spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk


Z inicjatywy dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Tokarskiej-Rodak w dniu 05.03.2019 w Centrum Badań nad Innowacjami zorganizowano spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk, przedstawicielem firmy Immuniq. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz CBNI. Spotkanie dotyczyło możliwości wykorzystania najnowszych testów do oznaczania miRNA w różnych jednostkach chorobowych oraz ich znaczeniu prognostycznym. Prelegentka udostępniła informacje o omawianych produktach w formie katalogów i opisów technicznych. Materiały pozostają dostępne do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych (Laboratorium Medyczne tel. 83 34469 04)

alt


Poprawiony (piątek, 07 czerwca 2019 11:42)