Seminarium naukowe pt. „Testy immunoenzymatyczne ELISA i Western blot – możliwości badawcze”.

Z inicjatywy dr hab. Małgorzaty Tokarskiej-Rodak prof. PSW w dniu 20.11.2019 w Centrum Badań nad Innowacjami zorganizowano seminarium naukowe pt. „Testy immunoenzymatyczne ELISA i Western blot – możliwości badawcze”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Technicznych, Centrów Badawczych PSW - CBnI, EKO-AGRO-TECH oraz studenci kierunku Dietetyka. Spotkanie obejmowało podstawy metodyczne wykonywania testów ELISA i Western blot jak również prezentacje najnowszych produktów umożliwiających badania w zakresie zdrowia, w tym infekcji, chorób autoimmunologicznych, alergii IgE-zależnych, IgG-zależnych oraz badań żywności.

Seminarium prowadziły: dr hab. Małgorzata Tokarska-Rodak prof. PSW, dr Katarzyna Matuska, dr Marta Zarębska.

Materiały informacyjne o omawianych produktach w formie katalogów, ulotek i opisów technicznych pozostają dostępne do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych w Laboratorium Medycznym CBnI tel. 83 34469 04).

alt


alt


Poprawiony (poniedziałek, 25 listopada 2019 06:33)

 

Wizyta I LO 29.10.2019r

altalt

alt

W dniach 29.10.2019r. i 15.11.2019r. Centrum Badań nad Innowacjami gościło Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. W ramach prowadzonych zajęć Licealiści mieli możliwość zapoznania się z działaniem mikroskopu sił atomowych, wykonania preparatów barwionych oraz obserwacji efektów swojej pracy pod mikroskopem optycznym.

altalt

altaltPoprawiony (piątek, 22 listopada 2019 11:23)

 

Wizyta z Chinese Academy of Social Sciances (CASS).

W dniu 27 września 2019 r. Centrum Badań nad Innowacjami odwiedziła delegacja z Chinese Academy of Social Sciances (CASS).
Przybyli goście zostali zapoznani z prowadzonymi pracami badawczymi oraz zaznajomieni z możliwościami naukowymi jakie oferują Ośrodki Badawcze Państwowej Szkoły
Wyższej w Białej Podlaskiej.

Wizytującym gościom bardzo spodobała się infrastruktura naukowa, a w szczególności cienkowarstwowa napylarka magnetronowa firmy Alliance Concept umożliwiająca
wytwarzanie wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych a także zestaw mikroskopów i urządzeń do badania konwersji energii światła słonecznego w prąd elektryczny.
Wizyta zaowocowała nawiązaniem współpracy w zakresie dalszych prac badawczych oraz pozwoliła nakreśić ramy przygotowywanego porozumienia o współpracy.

Poprawiony (wtorek, 01 października 2019 12:42)

 

Kleszcze jako organizmy wektorowe patogenów.

W dniach 22-26 lipca 2019 roku uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w ramach wolontariatu uczestniczyła w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Laboratorium Medycznym Centrum Badań nad Innowacjami. Temat przewodni prac laboratoryjnych: Kleszcze jako organizmy wektorowe patogenów.


Poprawiony (wtorek, 10 września 2019 08:33)

 

Serdecznie zapraszamy na studia na kierunku informatyka

Kierunek ten wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień informatyki oraz dodatkowo w wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, kształci również zdolność analitycznego myślenia.

alt

Więcej informacji na stronie: http://www.knt.pswbp.pl/index.php/kierunki/informatyka/

Poprawiony (wtorek, 25 czerwca 2019 09:11)

 

Europejski projekt EUPASMOS +


W laboratorium Centrum Badan nad Innowacjami odbywają się badania dotyczące aktywności fizycznej i stylu życia w ramach Europejskiego Projektu EUPASMOS+

Projekt EUPASMOS został zainicjowany w styczniu 2018 roku przez zespoły naukowców

altreprezentujących różne instytucje badawcze z 11 krajów (Bułgaria, Cypr, Francja, Hiszpania,Holandia, Łotwa, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy) z centrum koordynującym w Portugalii na czele którego stoi profesor Paulo Rocha.

Celem głównym jest utworzeniezintegrowanego - dla całej UE - jednolitego systemu monitorowania aktywności fizycznej oraz powszechności zachowań sedentarnych. W kwietniu 2018 do projektu dołączyły zespoły kolejnych 7 krajów, w tym z Polski (zespółpracowników naukowo-dydaktycznych PSW z liderem profesorem Józefem Bergierem), a wlistopadzie i grudniu 2018 oraz na początku 2019 roku kolejne 6 państw.

Więcej informacji https://eupasmos.com/Poprawiony (czwartek, 13 czerwca 2019 10:40)

 

Spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk


Z inicjatywy dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Tokarskiej-Rodak w dniu 05.03.2019 w Centrum Badań nad Innowacjami zorganizowano spotkanie z dr Małgorzatą Oleksiejuk, przedstawicielem firmy Immuniq. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz CBNI. Spotkanie dotyczyło możliwości wykorzystania najnowszych testów do oznaczania miRNA w różnych jednostkach chorobowych oraz ich znaczeniu prognostycznym. Prelegentka udostępniła informacje o omawianych produktach w formie katalogów i opisów technicznych. Materiały pozostają dostępne do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych (Laboratorium Medyczne tel. 83 34469 04)

alt


Poprawiony (piątek, 07 czerwca 2019 11:42)

 
Więcej artykułów…