Pracownia mikroskopii konfokalnej i fluorescensyjnej

Celem badań jest analiza próbek biologicznych z zastosowaniem mikroskopii świetlnej. Mikroskopowe badania morfologiczne komórek w preparatach pochodzenia zwierzęcego.

Aparatura:

  • mikroskop  konfokalny Nikon  Eclipse Ti-S C2Si z oprzyrządowaniem,
  • mikroskopy badawcze Nikon Eclipse E-200 z wyposażeniem do fluorescencji oraz  systemem do analizy obrazu SCA,
  • komputery z oprogramowaniem NIS-Elements

 

Poprawiony (czwartek, 17 marca 2016 11:53)