Badania z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych


1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos


Monika Janeczko, Konrad Kubiński, Aleksandra Martyna, Angelika Muzyczka, Anna Boguszewska-Czubara, Sławomir Czernik, Małgorzata Tokarska-Rodak, Marta Chwedczuk, Oleg M. Demchuk, Hieronim Golczyk and Maciej Masłyk , Journal of Medical Microbiology 2018.

(pdf)

Badania realizowane przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases

Maciej Masłyk, Monika Janeczko, Aleksandra Martyna, Sławomir Czernik, Małgorzata Tokarska-Rodak, Marta Chwedczuk, Béatrice Foll-Josselin, Sandrine Ruchaud,Stéphane Bach, Oleg M. Demchuk and Konrad Kubiński
Molecules 2019, 24, 153

The analysis of nanomechanical properties of Candida spp. by atomic force microscopy (AFM) method

Małgorzata Tokarska-Rodak, Sławomir Czernik, Marta Chwedczuk, Dorota Plewik, Tomasz Grudniewski, Ewa Teresa Pawłowicz-Sosnowska. Postepy Hig Med Dosw (online), 2019; 73: 353–358


(pdf)

Poprawiony (wtorek, 10 września 2019 08:45)

 

Ocena statusu serologicznego kobiet w wieku rozrodczym w odniesieniu do zakażeń mogących prowadzić do zakażenia płodu na podstawie badania przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki i cytomegali

Badania zrealizowane w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne PSW.

 • Dorota Plewik, Małgorzata Tokarska-Rodak, Justyna Paszkiewicz, Adam Szepeluk.Seroprevalence of Rubella and Cytomegalia in Young Women from Biała Podlaska District. Polish Journal of Microbiology 2017, Vol. 66, No 4, 543–545. (pdf)


Poprawiony (czwartek, 18 stycznia 2018 15:50)

 

Zastosowanie immunofluorescencji w badaniu serologicznym surowic na obecność przeciwciał odpornościowych przeciwko Hantawirusom

Badania zrealizowane we współpracy z Ośrodkiem Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne PSW.

 • Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Aleksander Michalski, Marcin Kołodziej, Alicja Mełgieś, Anna Pańczuk, Henryk Konon, Marcin Niemcewicz. Serological surveillance of vector-borne and zoonotic diseases among hunters in eastern Poland. Journal of Vector Borne Diseases 2016; 53(4), 355-361. http://www.nimr.org.in/assets/534355.pdf (pdf)


Poprawiony (środa, 11 stycznia 2017 15:15)

 

Ocena poziomu przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu E (HEV) w surowicach zwierząt rezerwuarowych i osób z grup ryzyka wystąpienia WZW typu E.

Badania zrealizowane we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowy Instytut Badawczy w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne PSW.

 • Marcin Weiner, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Adam Szepeluk, Monika Krajewska. Preliminary study on the detection of hepatitis E virus (HEV) antibodies in pigs and wild boars in Poland. Journal of Veterinary Research 2016; 60, 385-389. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jvetres.2016.60.issue-4/jvetres-2016-0057/jvetres-2016-0057.xml (pdf)
 • Marcin Weiner, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Adam Szepeluk, Monika Krajewska. The Serological Surveillance of Hepatitis E virus among Hunters and Foresters in Eastern Poland. Polish Journal of Microbiology 2017, Vol. 66, No 2, 289–291. (pdf)


Poprawiony (piątek, 23 czerwca 2017 11:28)

 

Nosicielstwo gronkowca metycylinoopornego (MRSA) wśród pielęgniarek i położnych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej

Badania zrealizowane w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne PSW.

 • Justyna Paszkiewicz „Zagrożenie stanu zdrowia nosicielstwem gronkowca złocistego wśród pielęgniarek pracujących w szpitalach” - praca doktorska. (Streszczenie)
 • Justyna Paszkiewicz, Irena Wrońska, Dorota Plewik, Adam Szepeluk. Nosicielstwo gronkowca złocistego wśród pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych pracujących w zakładach opieki zdrowotnej położonych na terenie środkowo-wschodniej Polski - doniesienie wstępne. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22 (3), 339-344. https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/view/38118/27850 (pdf)

Poprawiony (wtorek, 15 listopada 2016 07:32)

 

Prace rozwojowe nad elektrodami przeźroczystymi do zastosowania w fotowoltaice.

 • Agata Zdyb, Ewelina Krawczak, Piotr Lichograj. Characterization of ZnO : Al layers for applications in thin film solar cells Optica Applicata 2016; 46(2),181—185 http://www.if.pwr.wroc.pl/~optappl/pdf/2016/no2/optappl_4602p181.pdf
 • Zofia Lubańska, Tomasz Marek Grudniewski, Marta Chodyka. Wykorzystanie mikroskopii AFM do wizualizacji efektów prac nad otrzymaniem tlenków cyny SnO2 TTS Technika Transportu Szynowego 2015; 12, 944-946
 • Tomasz Marek Grudniewski, Zofia Lubańska, Sławomir Czernik. Charakterystyka AFM cienkich warstw SnO2 uzyskanych podczas sputteringu magnetronowego przy wybranych warunkach procesu Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 2015; 32(62), 99-106

 

Badania w kierunku patogenów wywołujących choroby odkleszczowe i zoonozy.

Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks from the Ternopil region in Ukraine


Marcin Weiner, Wioletta Żukiewicz-Sobczak, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Anna Pańczuk, Marta Siłuch, Jerzy Zagórski, Paweł Sobczak, Tomasz Chmielewski, Stanisława Tylewska-Wierzbanowska, Mariia Shkilna, Mykhailo Korda, Ivan Klisch, Mykhailo Andreychyn, Mariana Pavliuk

J Vet Res 62, 275-280, 2018

(pdf)Exposure to ticks and undertaking Lyme borreliosis prevention activities amongstudents from Poland and Slovakia

Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Wioletta Mikuľáková, Lucia Kendrová, Dagmar Magurowá

Ann Agric Environ Med. 2019;26(2):217–221

DOI: https://doi.org/10.26444/aaem/99089

http://www.aaem.pl/Exposure-to-ticks-and-undertaking-Lyme-borreliosis-prevention-activities-among-students,99089,0,2.html


(pdf)
Zakażenia wywołane przez Borrelia burgdorferi sensu lato.

Małgorzata Tokarska-Rodak. Zakażenia wywołane przez Borrelia burgdorferi sensu lato. Health Problems of Civilization 2016; 10(2): 5-9

http://www.termedia.pl/ZAKAZENIA-WYWOLYWANE-PRZEZ-BORRELIA-BURGDORFERI-SENSU-LATO,99,27460,1,0.html

(pdf)
Badania zrealizowane w ramach projektów z Funduszu Grantów na Badania Własne PSW:
 1. Seroepidemiologiczne badania w kierunku wybranych zoonoz i patogenów wywołujących choroby odkleszczowe u rolników i myśliwych powiatu bialskiego.
 2. Występowanie przeciwciał przeciw Anaplasma phagocytophilumorazBabesia microti wśród leśników z okolic Białej Podlaskiej.
 3. Tick exposure and prevalence of Borrelia Burgdorferi antibodies among hunters and other individuals exposed to vector ticks in eastern Poland
Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Justyna Paszkiewicz.
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2019, Vol. 70, no 2, p. 161--168

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/tick-exposure-and-prevalence-of-borrelia-burgdorferi-antibodies-among-hunters-and-other-individuals-exposed-to-vector-ticks-in-eastern-poland?lang=pl


4. Ocena wiedzy myśliwych i leśników w zakresie możliwości zapobiegania infekcjom Borelia Burgdoreferi

Magorzata Tokarska-Rodak, Shkilna Mariia, Monika Krajewska, Anna Pańczuk, Marcin Weiner, Ewa Pawłowicz, Mykhailo Korda, Ivan Klisch, Mykhailo Andreychyn
Medycyna Pracu 2020;71(1):59-68
Https://doi.org/10.13075/mp.5893.00841

The incidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilumandBabesia microti coinfections among foresters and farmers in eastern Poland

Anna Pańczuk, Małgorzata Tokarska-Rodak, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik.Journal of Vector Borne Diseases 2016; 53(4), 348-354. http://www.nimr.org.in/assets/534348.pdf

(pdf)Monoinfekcja Borrelia burgdorferi i współzakażeniaBorrelia burgdorferi Anaplasma phagocytophilum u pracowników leśnictwa i rolników.

Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka, Dorota Plewik, Adam Szepeluk.Medycyna Pracy 2015; 66(5).http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00226

(pdf)Badania przesiewowe w diagnostyce infekcji pasożytniczych i chorób odkleszczowych w populacjach narażonych

Małgorzata Tokarska-Rodak " Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane ze środowiskiem sylwatycznym" 5-7 X 2015 Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

(pdf)Prophylaxis of Lyme borreliosis and rural residents' awareness.

Katarzyna Dankiewicz, Małgorzata Tokarska-Rodak, Marcin Weiner.Artykuł na podstawie pracy magisterskiej K. Dankiewicz pt. "PROFILAKTYKA BORELIOZY W ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH OBSZARÓW WIEJSKICH Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO".

https://www.termedia.pl/Prophylaxis-of-Lyme-borreliosis-and-rural-residents-awareness,99,30341,1,1.html.
Servoprevalence of selected zoonotic agents among hunters from eastern Poland.

Małgorzata Tokarska-Rodak, Marcin Weiner, Monika Szymańska Czerwińska, Anna Pańczuk, Krzysztof Niemczuk, Jan Sroka, Marian Różycki, W. Iwaniak. PJM 67 (2) 233-236; DOI:1021307/pjm-2018-027.Badania realizowane we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowy Instytut Badawczy oraz w ramach projektów Funduszu Grantów na Badania Własne PSW.

http://www.pjmonline.org/pjm-current-issue/.Zastosowanie przeciwciał anty-C6VlsE w ocenie skuteczności leczenia boreliozy z Lyme - doniesienie wstępne


Mariia Shkilna, Małgorzata Tokarska-Rodak, Anna Pańczuk, Svitlana Smiyan, Mykhailo Andreychyn, Ivan Klishch, Mykhailo Korda


Health Problems of Civilization-2019, Vol. 13, issue 1, p. 83--91
Poprawiony (piątek, 10 stycznia 2020 10:04)

 
Więcej artykułów…