Praktyki zawodowe z zakresu nauk biologicznych

W okresie od 03.08.2020 do 28.08.2020 r. w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Centrum Badań nad Innowacjami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Student II roku kierunku Biotechnologia odbywał praktyki zawodowe z zakresu nauk biologicznych. Praktykant zgłębiał metody wykorzystywane w badaniach prowadzonych w CBNI w zakresie biologii molekularnej i mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz czynnie uczestniczył w pracach badawczych z zakresu wykrywania mykotoksyn w orzechach włoskich metodami immunoenzymatycznymi.